BASINA KAMUOYUNA

Kendini bilmezin biri kalkmış, Alevi inancına sahip olan canlara hakaret etmiş, Her şeyden önce bir atasözümüzü hatırlatarak başlamak istiyorum. “kötü söz sahibinindir, iyi söz kâmilindir” kötü söz söyleyene kalkıp bizlerde kötü sözle cevap verir isek aynı seviyeye düşmüş oluruz. Ülkemizde adli kolluk küvetleri var, bunların açıl bir şekilde harekete geçerek gerekeni yapılmasını beklemek tüm vatandaşların talebi olarak ortada durmaktadır. Alevi inancına sahip insanlar hiçbir zaman kötü ile kötü olmazlar. Cemlerine başlamadan önce ilk duaları tevella,  teberra tecella ile başlarlar.

Tevella; iyi, güzel, kâmili insanlarla bir arada dost olma, yüreğinde ehlibeyt sevgisi olan.  Hak, adalet duygusunu yüreğinde taşıyan insanlarla yol yürüme, doğayı, çevreyi, koruma, kısacası yapılabilecek tüm iyilikleri yapmak için uğraşan insanlarla beraber olma.

Teberra; topluma, çevreye, doğaya, kötü davranan, hakaret eden. Ağzında kötü söz, kalbinde ehlibeyte kin, nefret duygusu taşıyan, insanlardan uzak durma.

Tecella; güzelliklerle beraber olma, iyi bir yaşam, bütün iyi şeylerin kendisinde birleşmesi bütünleşmesi.

Alevi inancına sahip insanlara yönelik bu hakareti yaparak suç işleyen vatandaşa yasal anlamda yapılması gereken işlemlerin yapılmasını beklemek vatandaşlar olarak bizlerin en doğal hakkıdır. Kimse vatandaşları ayrıştıran, kaosa sebebiyet verecek hal ve hareketlerde bulunma hakkına sahip olmadığını biliyoruz.

Anayasamızın 10.maddesi “herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, Mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla hükümlüdür”  devletten beklentimiz bu ve buna benzer suçları işleyenlere karşı duyarsız kalmadan gerekenin yapılacağına inanmak istiyoruz.

Devlet erkini elinde bulunduran hükümetin, her türlü ötekileştirme, ayrıştırma, hak gasplarından uzak durmasını bekliyoruz. 10 Şubat 2022

 

Muharrem ERKAN

KAB-FED Gen.Bşk