BASINA KAMUOYUNA

Tarihsel sürecin derinliklerine göz attığımızda, Alevi Bektaşi inancını hor gören, yok sayan, yaşam hakkı vermeyen, yok etme, yakma, yıkma anlayışına sahip Ebu Süfyan ve evlatlarını; onun yolunda yol yürüyenleri tarihin karanlık sayfalarında duyduk, okuduk,  gördük. Yüzyıllardır insanlığın mutluluğunu, huzurunu, birliğini, dirliğini; dostluğu, kardeşliği, barışı, sevgiyi, kendine rehber edinen “Allah, Muhammet Ali” anlayışını bedeninde hisseden edep, erkân olup yol yürüyen yol ulularımıza neler söylenmedi ki? Ne iftiralar atılmadı ki! Bugün de atılmaya devam etmektedir. Bunu yapanlar uzaklarda olanlar değildi. Bir zamanlar beraber yol yürüdüğü canlarıydı. Aynı soydan, aynı kandan da olabiliyordu. Peygamberimiz Muhammed Mustafa’nın amcası Ebu Lehep peygamberimizin can düşmanı olmuştu.  Pirimiz Pir Sultan Abdal “Her ağacın kurdu özünden olur.” diyerek yakından gelebilecek tehlikelere duyarlı olun demiştir. “İnsanların birçoğunu cehennem için yarattık.  Bunların kalpleri vardır kavrayamaz, gözleri vardır ama göremezler,  kulakları vardır işitemezler. Onlar hayvan gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.”

Bildiride imzası(?) bulunan ocakzadeler imzalı bir bildiri yayınlanmış fakat bu bildirinin içeriği hakkında bilgisi olmayan bazı dedelerin ismine yer verildiğini öğreniyoruz. Görünen o ki yolumuzun temel kuralı olan “rızalık” dahi, adı geçen bazı kişilerden alınmamıştır. Bildiriyi kaleme alanlar  “Postnişin Veliyettin Ulusoy’un bunlarla işbirliği ve dayanışma içinde olduğu gerçeğini gizleyemez.” demiş fakat  alevi yol inancına sahip birileri şunu çok iyi bilir ki -kendilerinin de ifade ettiği gibi- “postnişin” postunda fiili oturan edep, erkân yol süren mürşide karşı bir sitemleri varsa? “erkan” yol içerisinde sürülür. Bunu söyleyenler sözlerine yol eri olmadıklarını ifade ederek başlamışlardır.

Kendi İfadelerinde yer bulan, “Toplumu inancımıza aykırı söylemlerle zehirleyerek, Ali’siz haricilerin nihai hedeflerine yani yeni bir dine ulaştırmak istedikleri açıktır” bu sözle kimin kimi nasıl zehirlediklerini görmezler mi? Duymazlar mı? II. Mahmut döneminde (1826) Yeniçeri Ocağının kaldırılmasıyla beraber,  Alevi köylerine, dergâhlarına, tekke, türbelerine zorunlu cami yapılıp toplumu değiştirme, dönüştürme yoluna gidildiği görülmek istenilmemektedir. Hariciler diye itham edilen bugünün edep, erkân, yol süren Canlarına karşı söylenecek en anlamsız bir sözdür. Haricîlik, bir tarafta Ali taraftarı diğer tarafta Muaviye, üçüncü bir yapıda hariciler. Mürşidimiz Veliyettin Hürrem Ulusoy  “Hak, Muhammet, Ali”  diyenlerdendir. Ali taraftarı olduğu açıkça ortada durmaktadır. Yürüttüğü hizmet postu tehdit edilmekte, ayar verilmeye çalışılmaktadır. Bizler yol hizmet erleri olarak mürşidimiz Veliyettin Ulusoy’la beraber yolu sürmekteyiz. Ayrıca bu bildiride imzası bulunanlardan bazıları bir zamanlar Alevi örgütlerinin yapısında olup, çıkarları için bu yapıdan ayrılarak haricilik yapmış olmuyor mu?

Mürşidimizin ifade ettiği “komşu inanç” kavramı açık ve nettir. Bizim gibi yol erkân sürmeyen toplulukların tümü kast edilmektedir.  Bunu söyleyenler, diyanetin söylemini yerine getiriyor, kendilerini bu yapının içerisinde görüyorlarsa, onlar yerini bulmuştur demektir. Bizler,

Biz müftü bilmeyiz, fetva bilmeyiz

Kil-ı kal bilmeyiz, ifta bilmeyiz

Hakikat şehrinde hata bilmeyiz

Şah-ı merdan gibi Âlimiz vardır.

Bildiride imzası(?) bulunan “ocakzadeler”  bugünden yarını gören, söylenmedik sözden anlam çıkartan, “Alevilik İslam değildir, demek istiyor.” diyerek bir başka anlam yüklemeye çalışmıştır. O zaman şunu söylemek gerek,

7 Kasım 656 tarihinde Ali Efendimizin karşısında Cemel Savaşı yapanlar,

Ali’yi hançerletenler, hançerleyen

İmam Hasan’a zehir içirtenler, içirenler

10 Ekim 680 tarihinde İmam Hüseyin’i ve ehlibeyti Kerbela’da günlerce aç susuz bıraktıranlar, bırakanlar

İslam’ım diyenlerdendi. Bugün de bizler bu gibi İslam olmayı kabul etmemekteyiz.

Sözde bildiride imzası(?) bulunan ve kendilerini ocakzade olarak ifade edenler şunu iyi bilmelidir ki şu anda mürşitlik hizmetini yürüten yol ulumuz,

Tevrat’ı yazabilirim

İncil’i dizebilirim,

Kur’an-ı sezebilirim,

Mademki ben bir insanım.

dizeleri ile  neye nasıl inandığını ortaya koymaktadır.  Alevilerde arınma, durulma hakkın ve halkın huzurunda, canların razılığı ve rızalığı ile cemlerde yine canların huzurunda  ve yine canlardan talep edilir.  “Kul kuldan razı olmadan hakkın kuldan razı olmadığını bilir.”  bu inançla erkân yürütülür. Anlamadığın bir dilde okunacak Yasin-i Şerif, Fatiha hakka yürüyen cana karşı bir görev değildir. Sağ iken canların anladığı bir dilde okudukları Yasin-i Şerif, Virani yorumuyla Fatiha’nın daha anlamlı bir hal aldığının bilincindeyiz, okumaktayız. Ali’nin Kuran-ı Natık olduğunun farkındayız, inanmaktayız…

Bismillahı bilmeyen faki

Fatiha’yı okusa imam olamaz

El hem Muhammet’tir, dülillah Ali’dir.

İkisini bilmeyen hakkı bulamaz”

diyenlerdeniz.

Hakkın yolunu kaybedip  halka nifak tohumları ekerek, yargısız ithamlarda bulunmak can olana yakışmaz. Mürşidimizin dediği gibi “Yetmiş iki millete bir nazarla bak.”  dostluğu, barışı kardeşliği en önemlisi sevgiyi hâkim kılmak bizim asli görevimizdir. Karadeniz bölgesinde Hak bildiğimiz yolda edep, erkan, yol yürüten yol hizmetçileri olarak mürşidimiz Veliyettin Ulusoy ile beraberiz. Beraber olmaya da devam edeceğiz. “Yol cümleden uludur.” bilgisi ve bilinciyle,

Erenler cemine her can giremez

Edep erkân yol olmayınca

Her kamberim diyen kamber olamaz

Bükülü kemendi dal olmayınca.

deyişiyle yola can baş koyanlara aşk ola.

 

 

 

Karadeniz Bölgesinde hizmet yürüten ocak dedeleri ve kurumlar: 24/05/2021

 

Muharrem ERKAN                                  ​Hıdır Abdal Ocak Dedesi

Adı Güzel ERBAŞ                                    ​Söylemezoğlu Ocak Dedesi

Nurettin AKSOY                                     ​Hacı Bektaş Ocak Dedesi

Şafak ÇOŞKUN                                       ​​​​Keçeci Baba Ocak Dedesi(Ali Pir Civan)

Veli YÜSEL                                               Keçeci baba Ocak Dedesi

Hüseyin SOLMAZ                                 ​​​İmam Rıza Ocak Dedesi

Seydi Rıza KABADAYI                        ​​​Ali Baba Ocak Dedesi

Cem Sultan ERMİŞ                                 ​İlyas Baba Ocak Dedesi

Turan ŞAHİN                                           ​Kul Himmet Ocak Dedesi

Haydar CAN                                           ​Aziz Baba Sultan Ocak Dedesi

Sadık BAŞ                                                 ​Aziz Baba Sultan Ocak Dedesi

Ali BAŞ                                                     ​Aziz Baba Sultan Ocak Dedesi

Abbas ULUSOY                                     ​Hızır Sultan Samut Ocak Dedesi

Şahin POLAT                                        ​Sarısaltık Ocak Dedesi

Garip AYGÜN                                    ​  Şıh Çoban  Ocak Dedesi

Enver GÜL                                          ​Gül Ali Ocak Dedesi

Cafer KAYA                                          ​Kemalli Ocak Dedesi

Aslan GÖKALP                                   ​Ali Baba Ocak Dedesi

Ali RIZA AYKUT                                  ​Pir Sultan Ocak Dedesi

Satılmış AYKUT                                    ​Pir Sultan Ocak Dedesi

Hüseyin (Avni) ÖZTÜRK                   ​Güvenç Abdal Ocak Dedesi

Hüdai GÖKTEPE                                   ​​​Ordu Gürgentepe Güvenç Abdal Ocak Dedesi

Emrah ÇOLAK                                         ​Güvenç Abdal Ocak Dedesi

Seydi ASLAN                                          ​Eraslan Ocak Dedesi

Yaşar NERGİZ                                         ​Hubyar Sultan Ocak Dedesi

Ahmet TUĞSEL                                      ​Hubyar Sultan Ocak Dedesi

Veli HANÇER                                           ​Hubyar Sultan Ocak Dedesi

İbrahim YAŞAR                                       ​Hubyar Sultan Ocak Dedesi

Veli Can ÇELEBİ                                      ​Hubyar Sultan Ocak Dedesi

Hüseyin YILDIZ                                          ​Ağlarcı İbrahim Ocak Dedesi

Rıza PİRDOĞAN                                       ​Şah İbrahim Ocak Dedesi

Veli NEFESOĞLU                                      ​Kudviddin Haydar Ocak Dedesi

Ali Ekber ERDEM                                     ​Yağmur Ocak Dedesi

Satılmış ÖZCAN                                        ​Hüsem Ganişah Ocak Dedesi

Hasgül ASLAN                                          ​Seyit Ali Sultan Ocak Dedesi

Ali BAL                                                     ​Ergonaş Baba Ocak Dedesi

,

 

 

 

KURUMSAL YAPILAR

Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı                      ​​Muharrem ERKAN

Tokat Kalender Çelebi Derneği Genel Başkanı                                  ​​​​Muharrem ERKAN

Amasya Hamdullah Efendi Yaşatma ve Kültür Derneği Başkanı     ​Ahmet ÇELEBİ

Pir Sultan Kültür Derneği Tokat Şube Başkanı                 ​                   ​​Muharrem ERKAN

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kocacık Şube Başkanı                     ​Durmuş DELEN

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yol Konak Şube Başkanı                 ​​Alim GARİPOĞLU

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Almus Şube Başkanı                        ​​Hüseyin YÜCEL

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Taşlı Çiftlik Şube Başkanı           ​     ​Aykut POLAT

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Turhal Şube Başkanı                        ​​Cengiz KUL

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kale Ardı Şube Başkanı                   ​Seyfettin ŞAHİN

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Samsun Şube Başkanı                     ​Cem Sultan ERMİŞ

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Havza Şube Başkanı                         ​Necati KÖSE

Alevi Kültür Derneği Aktepe Şube Başkanı                                           ​Kemal ÇOPUR

Alevi Kültür Derneği Zile Şube Başkanı                                                 ​Selahattin ERDEN

Alevi Kültür Derneği Ordu Şube Başkanı                                               ​Hasan YILMAZ

Fatsa Alevi Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı                                 ​Birol TUTKAN

Ünye Alevi Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı                                 ​Yüksel BEŞLİ

Amasya Merzifon Piri Baba Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı    ​Cengiz DOĞMUŞ

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Merzifon Şube Başkanı           Hasan GÜVENÇ

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Gümüşhacıköy Şube Başkanı  ​Ali Naki BAHAR

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Başkanı             ​​Nurettin AKSOY

Amasya Gümüşhacıköy Ali Pir Civan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ​İbrahim CESUR

Amasya Gümüşhacıköy İmirler Köyü Niyaz Baba Kültür Dayanışma   Derneği​İlhan TEKCAM

Çorum Alevi Kültür Merkezi                                                                        ​​​Nurettin AKSOY

Amasya Merzifon Rumi Hoca Kültür Derneği Başkanı                            Serdar AYDOĞDU

Kececi köyü Cem Evi                                                                                     Cafer pehlivan

Amasya Merzifon Sıtkı Baba Derneği Başkanı                                         ​​Cemal ZENGİN

Samsun Lâdik Mehmet Tahir Efendi Derneği Başkanı                            ​​Seydi Rıza KABADAYI

Trabzon Akçaabat Eski Köyü Mahallesi Derneği Başkanı​​                       Yaşar BAYIR

Samsun Alevi Kültür Merkezi Derneği Başkanı​​​​                                       Yücel ÖZTÜRK

Amasya Merzifon Dikilitaş Kültür Derneği Başkanı                                ​​Müntahip KONUK

Çorum Osmancık Koyun Baba Kültür Derneği Başkanı                         ​​​Satılmış ÖZCAN