GECİKTİRİLEN HAK, HAK DEĞİLDİR

  2014 Yılında bireysel olarak Anayasa mahkemesine açılan “Zorunlu Din dersleri insan haklarına aykırıdır” davası sekiz yıl aradan sonra karara bağlandı. AYM kararında zorunlu din dersi insan haklarına aykırıdır dedi.  Bu saatten sonra merak ettiğimiz bu karara uyulup, uyulmayacağı dır. Adımız gibi biliyoruz ki uyulmayacaktır. Neden? Bu konu ile ilgili 2014 de AİHM ve 2018 de Yargıtayın kararlarında Türkiye Cumhuriyetini idare eden siyasal yapı olan AKP ye Zorunlu din dersleri insan haklarına aykırıdır dedi. Uygulandı mı? Hayır, hala devam ediyor. Bu karar da boşa çıkacak zorunlu din dersleri uygulanmaya devam edilecektir.

Mevcut siyasal erk Anayasamızın Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

Şunu sormak gerek? Laik devlet te zorunlu din dersi olur mu?

Demokratik devlette; örgütlenme özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne, yargıya müdahale, olur mu?

Sosyal devlet de paralı eğitim, sağlık olur mu?

1980 Darbesinin millete baskı altın da onaylattığı Anayasanın 24 maddesinde Din ve ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır.”

Askeri darbelere karşı olanlara duyurulur. Bu madde şu anda uygulanıyor. Bu konuda sesi çıkan var mı yok. En acısı Biz Alevilerin büyük bir kısmı Sol partilerden yana sandık başında oy kullanmasına rağmen 16 Mart da diyanet akademisi TBMM sinden geçti. Diyanet İşleri başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanunun devlet memurları kanunu ve 375 sayılı KHK’de değişiklik yapılmasına dair kanun ile diyanet işleri başkanlığı Eğitim hizmetleri genel müdürlüğünce yürütülen bazı faaliyetler diyanet Akademisi bünyesinde yapılacaktır. Denilmektedir Askerlikten muaf olacaklar, Devletin güvencesi altında geniş yetki ile donatılacaklar. Ve işin en acı tarafı, biz Alevilere süslü lafları sıralayan TBMM milletvekilliği yapan vekillerin hiç birinden karşı oy kullanılmayacak. Çok garip değil mi.?

Neymiş efendim özür dilemişler. özürünüz bizim istek arzu taleplerimizin ifadesini yerine getiriyor mu?

Önümüzdeki dönemde örgütlü bir Alevi yapılanmasına ihtiyaç vardır. Hiçbir siyasal yapının arka bahçesi olmadan, özerk Toplumumuzun sesi soluğu olacak, bu isteklerimizi her platforma haykıracak güce ihtiyacımız var.

Muharrem ERKAN

(  KAB-FED Gen.Bşk)