SAKIN HA KONUŞMA

Yaşanılan bu dünyada insanların bazıları düşünce yeteneğini yeterinden fazla almış olacak ki araştıran, sorgulayan, soran birileri olmuşlar. Bu insanlar yaşadıkları toplumda pek te hoş karşılanmamışlar. Bulundukları tüm toplumlar insanlar arasında bir kastlar (sınıflar) oluşturmuş bunlara karşı duranlar derisi yüzülmüş, kellesi kesilmiş, sürgün edilmiş, malı mülkü yağma edilmiş kısacası yaşam hakları ellerinden alınmış, üstüne üstelikte suçlu ilan edilmiş. Bu tip sistemler insanları itaat eden söz dinleyen, verilen işi yapan, sorgulamayan, sormayan, topluma yapılan zülüm eza cezayı kendilerince yarattıkları bir ilahi güce mal eden bir toplum haline dönüştürülmüş. Medeniyet, uygarlık, bilim, İlim bedeller ödenerek insanların hizmetine sunulmuş sunulmasına da gel gör ki insanlar olayların gelişmelerin hiç mi hiç farkında değil.  Geçmişte yaşamış insanlar canlarıyla bedeller ödeyerek kurdukları düzen, yaşam biçimleri birileri dünyaya geldiklerinde ellerinin altında hazır buldular. Büyükleri öğretmişti ta küçük yaştan aman oğlum, kızım sakın sakın ha kimsenin işine karışma, devlet soyuluyormuş, halkın malı gasp ediliyormuş, ortam ortalık kirleniyor-muş, yanı başında en sevdiğin değer verdiğin insanlar yavaş yavaş ölüyormuş çaresizlik, kimsesizlik, bilinçsizlik içerisinde derelere pislik atılıyor karışma, insanlar günlük kullandığımız yola balgamlı tükürüğünü atıyor karışma. Halkın kullanımı için yapılan yaya kaldırımları yol kenarındaki esnaf tarafından işkâl edilirken, yolların kenarları belediyelerin el koymaları sonucu şirketlere devir edilmiş park ücretleri ödeniyor karışma.  Camiyi havrayı, sinagogu ibadet hane sayarken Cem evlerini tanımsız bırakılıyor sakın konuşma Yargıtay ibadet hane dedi Cem evlerine sus sen konuşma. Yapılan binler ce evlerin altları projede oto park  yaparken gayet iyi güzel ruhsat alındıktan sonra acil bir şekilde binanın otoparkları bir üst kat da ki dükkanlara depo haline dönüştürülüyor yolun kenarları ücretli park yapılamıyor, kısacası arabayı alıyorsun vergisi muayenesi sigortası yavaş yavaş soyuluyormuş konuşma sakın ha konuşma………