Kamuoyunda Proje Alevi Lisesi olarak bilinen, Hacı bektaş veli Anadolu proje lisesi , aslında neyi amaçlıyor? İlerde Alevi toplumunu ne gibi tehlikeler bekliyor? Gelin hep beraber, bu soruya kafa yoralım.

Avrupa İnsan Hakları Mahkeme’sin de, Alevilerin lehine sonuçlanan ve devletin oyalama taktikleri ile bugüne kadar uygulanamayan, Cem evlerinin yasal statüsü ve Alevilerin özlük hakları davalarına, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin artık bir karşılık vermesi gerekmektedir. Bunu her nekadar isteyerek yapmasalarda Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, AİHM kararlarını uygulamakla yükümlüdür. Bunuda mevcut Alevi örgütlülüğüyle değil, kendi yetiştireceği ve “diyanet” gibi kontrol altında tutabileceği, yeni bir Alevi temsiliyeti yaratarak yapmak istediği aşikârdır. Hükümet “Alevi Ocak Örgütlülüğü”nden yetişen dedeleri muhatap almak yerine, kim olduğu?,nereden geldiği, belli olmayan gençleri, bu liselerde Alevi dedesi olarak yetişticek, Alevi toplumunun temsilcisi ve dedesi olarak tanıyarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkeme Kararları’nın bu sekilde uygulanması amaçlanmaktadır.

Peki bu durum meğcut Alevi örgütlülüğüne ne gibi zararlar verebilir ?

Proje Alevi liseleri, yayılmaya ve meğzun vermeye başladıkça, binlerce yıldır varlığını sürdüren Alevi Ocak örgütlülügü lav edilerek, El ele el hakka desturumuz bitecek, camiilerde var olan imam cemaat iliskisi gibi, Alevilerde de Dede cemaat ilişkisi ortaya çıkacaktır. Alevi toplumunu bugünlere kadar taşıyan örgütlü yapısı, bu hamleyle lav edilmiş olacaktır. Hükümetin bu hamlesi Aleviler üzerinde etkili olmaz diye düşünenler büyük bir yanılgı içersindedirler. Alevilerin son 20 yılına baktıgımız zaman, bi 20 yıl sonra bu planın nekadar karşılık görebileceginin analizini yapmak zor olmasa gerek.

Alevi ocak örgütlügü’nün altarnatifi olarak 1990 larda mecburiyetten ortaya çıkan Alevi Vakıf ve Dernek örgütlülüğü, bugün her ne kadar istenilen konum ve durumda olmasalarda, mevcut hükümet tarafından ortaya konulan Proje Alevi lisesi, çok sürmez Alevi vakıf ve derneklerinin de altarnatifi olarak Alevi tolumu tarafından daha doğrusu Alevi toplumunun genç jenerasyonu tarafından kabul görecektir. Bugün Alevi toplumunun liderliğine ve temsilciligine soyunanlar, popülist söylemlerle süreci geçiştirmek yerine tehlikeyi doğru algılamalı, Alevi toplumunu doğru noktaya kanalize ederek bu tarz girişimlerin boşa çıkartılması için çaba sarffetmelidir. Alevi toplumunu varedecek ve ilerki kuşaklara en iyi şekilde aktarılmasını sağlayacak, en doğru örğütlü modelin, Ocak örgütlülüğü oldugunun gençlerimize anlatılması ve bütün Alevi kurum ve kuruluş temsilcilerinin, koltuk sevdasından vazgeçip, Ocak örgütlügüne dönmesi gerekmektedir. Aksi taktirde planlanan şey uyğulandıgında ve meyvelerini vermeye başladığında ne Aleviliğin değerlerinden, nede o çok sevdikleri koltuklarından eser kalmayacaktır . Aşk ile..

Çetin PEHLİVAN