Hamburg Üniversitesi Dünya Dinler Fakültesi Alevîlik Anabilim Dalı

2012 tarihinde imzaladığımız Hamburg Hak Eşitliği Anlaşması kapsamında Üniversitelerde Alevilik Anabilim Dalı açılması hakkını elde ettik. 2015 yılından itibaren Hamburg Üniversitesi Dünya Dinler Fakültesi’nde Alevilik Kürsüsü açıldı.

Başlangıçta bir professor kadrosuyla başlayan kürsümüz, yapılan yoğun çabalar sonucunda iki profesör ve bir yardımcı doçentlik olmak üzere üç kadroya çıkardık.

Aleviliğin bilimsel olarak araştırılması ve üretilen bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması, bu alanda öğrenciler yetiştirilmesi çok önemli.

Aşağıda verdiğimiz ilanı lütfen herkesle paylaşalım. Cemevlerimiz bu konuda özel caba harcamaya ve bu çok değerli kazanıma sahip çıkmaya davet ediyoruz. Ne kadar çok öğretmen adayı ve üniversite öğrencisi başvuru yaparsa o kadar güçlü bir kürsüye sahip olmuş olacağız.

Ayrıca, Hamburg Üniversitesi’nde Alevilik bölümünü okuyanlar (diğer bir öğretmenlik branşı ile birlikte) öğretmen olarak atanmaları kesin olacak. Almanya’da üniversiteye gitme koşullarını yerine getiren ve liseyi bitirmiş gençlerimiz Hamburg Üniversitesi’ne başvurabilirler.

Aşağıda verdiğimiz linkten bilgileri alabilirsiniz

https://www.awr.uni-hamburg.de/ueber-awr/aktuelle-meldungen/ausschreibungen-professuren-2020.html
………………
Lehramtsausbildung an der Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg und an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
liebe angehenden Lehramtsstudierende,
die Akademie der Weltreligionen an der Universität Hamburg bietet den Teilstudiengang „Alevitische
Religion“ für Abiturientinnen und Abiturienten, die an der Universität Hamburg Lehramt der Primar- und Sekundarstufe I studieren wollen, an. Bei fachlichen Fragen könnt ihr euch an Herrn Prof. Dr. Hüseyin Ağuiçenoğlu (hueseyin.aguicenoglu@uni-hamburg.de) wenden, der Leiter des Teilstudienganges
„Alevitische Religion“. Zum Wintersemester 2020/21 besteht keine Neuzulassung zum Teilstudiengang „Alevitische Religion“. Jedoch können Lehrveranstaltungen besucht und später angerechnet werden.

Die Anmeldungen für einen Studienplatz an der Universität Hamburg werden in der Zeit vom 1. Juli bis zum 20. August 2020 berücksichtigt.

Die Pädagogische Hochschule Weingarten bietet das Fach mit abweichendem Umfang„ Alevitische Theologie“ an. Dieser richtet sich ebenfalls an Abiturientinnen und Abiturienten, die den Studiengang Lehramt der Primar- und Sekundarstufe I studieren wollen. Lehramtsstudierende der Sekundarstufe II
und des Berufskollegs können sich dort über den „Gasthörerantrag“ bewerben. Die Anmeldefrist für das Wintersemester 2020/21 werden in der Zeit vom 1. Juni bis zum 20. August 2020 berücksichtigt.