Aleviler yüz yılardır bu topraklarda kendini inanç boyutu ile var etmiş, yaşamları ile de birçok insanın ilgisini, alakasına nail olarak sayısal olarak ta bu topraklarda “Selçuklu döneminde “salt çoğunluğu elde etmiş bir inançtır. Yol uluları vardır, edep, erkanları vardır, haktan ve haklıdan olma, doğru, dürüst olma, her türlü sahtecilik, hilenin karşısında durma gibi inandığı “yol” un bir yaptırımı vardır. Yol’a girmek yolda hizmet etmek, gönül vermek kişi akılbalik olduktan sonra “18 yaşını doldurunca” “kimi bölgelerde askerlik görevini yapıp, evli olduktan sonra” yol’a talip olur, yol da hizmet yapar, sever, sevilir. Bilir ki insanların en iyisi insanlara iyilik edendir. Ben kelimesi yoktur hep biz vardır. Düşmanları kindir, muhabbet ilim, irfan çeşmesidir, kana, kana buradan içtikleri abu hayat ile arınır, aklanır, paklanır. Dün köylerde her yer bir anlamı ile gönülleri birledikleri cem evleriydi, bu gün büyük ketlere göçüldü, buralarda çoluk çocuk sahibi olundu, çevre genişledi inançlarını yürütme alanları olarak Cem evlerini inşa ettiler. Çocuklarımız donanımlı bir biçimde yetişip toplumda var olan bütün kötülüklerden uzak dursunlar, insanlara iyilik ederek bir anlamıyla da sosyal anlamda güçlü bir toplum bağı kurarak var olan her türlü zorlukları aşmak için.
19 temmuz 2018 de Sarıyer pir sultan Abdal pir sultan Kültür derneği Cem evine polis baskın yapıp, biri yönetim kurulu üyesi üç can göz altına alınmıştır. Bu güne kadar hiçbir cami içerisinde güvenlik güçlerinin operasyon yapıp, insanları gözaltına alındığı görülüp, duyulmamıştır. Öyle ise niye cem evine böyle bir uygulama reva görülmektedir. Bunu hiçbir şekilde hoşgörü, tevazu ile karşılamamızı hiç kimse beklemesin. Bu bir hak ihlalidir. Her nerede haksızlık yapılırsa yapılsın Aleviler, Aydınlar, ilerici, demokrat insanlar tepkisini koydukları gibi, bu cem evine de yapılan uygunsuz, hal ve hareketleri hoş görü ile karşılanmasını kimse beklemesin.
Bu saldırıları kınıyor, Alevilerinde bu ülkede yaşayan insanlar olduğu unutulmamalıdır. Vatandaşlıktan elde ettikleri haklar. Çiğnenmemelidir. Saygı duyulup inanç merkezleri hiçbir şekilde görmemezlikten gelinmemelidir.
Muharrem ERKAN