Çete iş başında…

Olan Biten…
Olanı biteni izliyor musunuz?
Bir saldırgan hız ve ruhla, şimdi de; “Alisiz Alevilere” karşı, sözde çok inançlı şuursuz bir gurup, Aleviler adına, Alevi inancı adına bir kısım ülkücü artıkları, bir kısım düşkün-şaşkın sözde dedecikler i, bu Yolun değerlerini yozlaştıran bazı şarlatanları ve İran adına Türkiye’de ve Avrupa’da Alevileri Şiileştirmek için büyük çaba harcayanları yanlarına alarak, onlarla kol kola girdiler, bir ittifak ağında buluştular.
Bir yanda mevcut iktidarın Balkanlar’daki Alevi- Bektaşi Toplumunu asimile etme çalışmaları, bir yandan da kendilerine sahte önderler bulup bazı Alevi ileri gelenlerine küfür ederek saldıran bir güruh ve onlara uyan bir gurup zavallı insan var karşımızda.

Bunlar çok basit şeyler mi?
Ha öyle diyorsanız bu kargaşanın uzun vadede Alevi Bektaşi Toplumunu hızla asimle edip, Sünnileşme ve Şii-leş  menin bedelini, hesabını vermeye hazır mısınız ey Alevi- Bektaşi  ileri gelenleri?
Bir de yıllardır kurum başkanlarının birbirleriyle boş yere uğraşmaları yok mu? İnsanın gerçekten aklı mantığı ermiyor…
Sorun ortada, çözüm bu toplumun öncülerinde, aydınlarındandır…
Yarın çok geç olabilir. Yarınlar ve Yolumuzun ulu erenleri bizlerden hesap sorarlar.
Çocuklarımızın geleceklerini onların elinden almaya hiç birimizin hakkı yoktur. Bu gelişmelere sessiz kalmamalıyız.
Muhabbet ehline saygılarımla…
Ayhan Aydın.