Demokratik ülkelerde demokratik kitle örgütleri, sendikalar, toplumun istek, talep ve arzusu doğrultusunda kurulan derneklerin öneri ve görüşlerine yer verilir. Bu yapılırken toplumun genel yapısına zarar vermeden, ülkenin birliğini, dirliğini, huzurunu bozmadan, meçlisin çıkardığı yasalarla toplumun, ekonomik, sosyal, kültürel kalkınması için gayret ve çaba gösterir.
Alevi örgütleri, Ankara, İstanbul, İzmir de yaptığı mitinglerden; “eşit yurttaşlık hakkı, Cem evleri yasal statüye kavuşsun, Madımak Utanç müzesi olsun. Alevi Dergâhları Alevilere verilsin. Zorunlu din dersleri kaldırılsın. Laik ülkede diyanet diye bir kurum olmaz. Diyanet lav edilsin.” Taleplerinin hiçbiri gündeme alınıp görüşülmedi. Duyulmadı, görülmedi. Kısacası Alevilerin acı çığlıkları iktidar duymadı. Geldik seçimin arifesine bir hak bağışlar gibi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim bildirgesinde “Cem evlerine yasal statü verilecek diyor.” Ülkemizi yasal olmayan etkinlik, eylemlere maruz bırakan anlayışa sormak gerekir? Aleviler cemlerini yapmadı mı? Cem evleri inşa edilmedi mi? Evlerde insanlar inancının gereğini yapmadı mı? Bu ülkede yaşayan Hanbeli, şafi, maliki, hannifi, Hristiyan, Yahudi ibadethanelerinin bir yasal tanımlaması olmasına rağmen, vergimizi verdiğimiz, uğruna canımızı seve seve vererek şehit olduğumuz, devletimize olan saygımızı her zaman ifade etmemize rağmen, iktidar olan siyasi anlayışlar Alevilerin haklı taleplerini seçim malzemesi yapmaları ne kadar onur kırıcı bir açıklama.
Bu gün Almanya başbakanı merlker bundan 25 yıl önce fasitler tarafından solingen de kundaklanan Türklere ait evde beş Amasyalı canımızın mezarı başında anmaya katılmıştır. Peki 93 de 33 canımız ve 2 de otel çalışanı olmak üzere 35 canımız diri diri yakıldı. Siyasi erkin bir üst yöneticisi gelip, biz devlet olarak yapılması gerekeni yapamadık. Başta ailesi olmak üzere tüm Vatandaşlardan özür dilendi mi? Failleri yargının önüne çıkarılabildi mi,? Kaçanlar yakalandı mı? Kısacası ülkemizdeki rejim bir türlü demokratikleşemedi. Bu acımız bu sancımız ondan olsa gerek. 29.05.2018 Muharrem ERKAN