"Alevilik"

  1. HAKKA YÜRÜME ERKANI

    Hünkar Hacı Bektaş Veli Vakfının dört yıl süren uzun Bir çalışma sonunda hazırlamış olduğu “hakka yürüme erkanı” ile  ilgili  Tokat Pir Sultan Cem evinde Ehil…

  2. Alevi inancının temelleri

    İnanç;Tanrı, yaradılış ve yaşamdan sonrasına (yani biyolojik ölüm) yönelik birbiri ile çelişmeyen ifadelerin ve mesajların bütünüdür. Bu konuda Aleviliğin en belirgin özelliği, “ikilik”i değil “birlik”i ve “ölüm”ü…