SER ÇEŞME BAŞ TACIMIZDIR.
Yolumuz birlik, dirlik, beraberlik, hoşgörü, kardeşlik, barış yoludur. Bu yolun kurucusu bir güvercin donunda ana doluya geldiğine inanılır, Gerçekte budur. O dönem Selçuklu imparatorluğunun dağılmaya başladığı, içten içe kaynadığı bir dönemde Anadolu ya hacı Bektaşi veli giriş yaptığı bilinmektedir. Hatta her kesim tarafından bilinen “ Sevgi muhabbet kaynar yanan ocağımızda,/ bülbüller şevke gelir gül açar bağımızda,/ hırslar, kinler yok olur aşk meydanımızda / aslanlarla, ceylanlar dosttur kucağımızda”/ diyerek sevgi muhabbet dilini kullanıldığı, eğitimini, bilgisini almış yol hizmet sahipleri, yüreğini turaplık (topraklık) mertebesine koyarak her türlü hırsı, kini, kibir i, yok ederek bülbüllerin güllere döktüğü name misali tüm insanlığa güzellikleri, iyi şeylerin yapılması konusunda söylemde, eylemde bulunan canları bir araya getirip, içlerindeki kötü duygu düşünce hal hareketlerden uzak tutan ser çeşmemiz Hünkar Hacı Bektaş Velidir. Anlayışının hiçbir döneminde Kan, gözyaşı, savaş ı özendirmemiz, insanları birbiriyle savaşmalarını doğru bulmamıştır. “72 millete bir nazarla bak” anlayışıyla canı candan ayırmamış tüm canların gönül bağlarına taht kurmuştur. Onun için günümüze kadar felsefesi tüm dünya halklarına yol gösteren, aydınlatan bir misyonu günümüze kadar taşınmasına vesile olmuştur. Mürşit ocağımız, bazı dönemlerde gizli gizlide olsa yola verdikleri ikrardan kaynaklı geri adım atılmamış, dedeler, mürşit ocağından o dönemin temsilcisinden aldığı icazetle yoluna devam edilmiş bu güne gelinmiştir. Günümüzde mürşit ocağımız Sefa ve Velayettin Ulusoy Mürşit temsilcimiz olarak hizmetlerini sürdürürken, 10-11 Eylül 2011 de Mürşit ocağımız tüm ocakları bünyesinde toplayarak yoluna devem etmektedir. Gerek Ser çeşme dergisiyle, gerek öğrencilere verdikleri burslarla, gerek yurt içi, yurt dışı faaliyetleriyle ciddi bir yol almış durumda olan “Hünkar Hacı Bektaşi Veli Vakfı” birilerini rahatsız etmiş olacak ki, Alevilerin bu yapısını bozma adına vakıf logosu savaş ı çağrıştıran insanlarda bellek bulanıklığından acaba faydalanabilir-miyim,? hükumetin yapmak isteyip de yapamadığı asimilasyon yok etme çalışmalarını yürütebilir miyim? diyerek yeni vakıf kurduklarını görüyor duyuyoruz. Yol erleri şunu iyi bilir. Yüz yıllardır bu yol kimleri görme diki, hangi zorlukların üstesinden gelmedik bundan gelmesin. Her Alevi Şunu iyi bilir Mürşit Postnişin-imiz Sefa ULUSOY, Veliyettin Hürrem ULUSOY dur. Birileri çıkıp “biz özüyüz”, “

Tokat Topcam Yaylasında Günümüz Mürşidimiz Veliyettin Hürrem ULUSOY

yoluyuz” gibi söylemlerle bir yere varamazlar. Yol birdir o yolu da hünkarımız güzel tarif etmiş. günümüz mürşidimize yol a revan olanlara aşk ola. 7 haziran 2019 cuma